REGULAMIN ANKIETY „ZADOWOLENIA GOŚCI”

 1. Ankieta „Zadowolenia Gości” jest narzędziem do badania poziomu satysfakcji Gości restauracji KOKU Sushi w Polsce.
 2. Organizatorem ankiety jest Gastronom S.C U.Olechno, M. Olechno, P. Olechno ul. Kilińskiego 7/1 15-089 Białystok.
 3. Ankieta przeprowadzana jest we wszystkich restauracjach KOKU Sushi w Polsce.
 4. Ankieta przeprowadzana jest stacjonarnie w lokalach KOKU Sushi.
 5. Wizyta w restauracji KOKU Sushi, w czasie której Gość jedynie odebrał gratis ( tj. rzecz wydano mu bez zapłaty) i nie dokonał żadnego zakupu, nie jest przedmiotem badania w ramach ankiety.
 6. Każdy, kto wypełni ankietę będzie miał możliwość otrzymania nagrody w postaci wybranego przez restaurację Zestawu KOKU Sushi. Nagroda ta upoważnia osobę do jednokrotnego odbioru produktu gratis wskazanego w wiadomości e-mailowej.
 7. O nagrodzie restauracja jest zobowiązana poinformować uczestnika poprzez drogę e-mailową. Nagroda jest ważna przez 30 dni od czasu jej otrzymania i może być zrealizowana w lokalu, w którym została wypełniona ankieta z wyłączeniem lokali KOKU Sushi Point.
 8. Skorzystanie z nagrody wymaga ukazanie wiadomości e-mailowej w której mowa o wygranej, obsłudze lokalu KOKU Sushi przez złożeniem zamówienia. Z nagrody nie można skorzystać w takie dni jak: Sylwester, Walentynki, Dzień Kobiet oraz kiedy lokal jest nieczynny lub uległ zamknięciu już na stałe.
 9. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne lub są nieczytelne, organizator informuje, że ankieta w tym przypadku zostaje anulowana i nie bierze udziału w możliwości wygrania nagrody. 

NOTA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI UCZESTNIKÓW ANKIETY „ZADOWOLENIA GOŚCI”

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych uczestników ankiety jest Franczyzobiorca lokalu KOKU Sushi. (Szczegółowa lista wszystkich franczyzobiorców znajduje się w załączniku).
 2. Cele przetwarzania danych osobowych – Przetwarzamy dane osobowe uczestników ankiety, aby przeprowadzić ankietę i przyznać nagrodę. W tym celu przetwarzamy dane podane w samej ankiecie, tj. adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w ankiecie jest zgoda użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeżeli nie zgadzasz się, abyśmy przetwarzali Twoja dane w tym celu, nie bierz udziału w ankiecie. W każdej chwili możesz również zrezygnować z dalszego w niej udziału. Ponadto, jeśli uczestnik ankiety wyrazi życzenie abyśmy się z nim skontaktowali i w tym celu poda adres e-mail oraz dane zawarte w ankiecie, aby wyjaśnić okoliczności przedstawionej sytuacji. Podstawą prawną przetwarzania danych i tym razem jest zgoda użytkownika.
 3. Informacje dotyczące profilowania – Podanych przez uczestników ankiety danych osobowych nie wykorzystujemy do profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących poszczególnych osób.
 4. Okres przechowywania danych osobowych – Informacje podane w ankiecie przetwarzamy w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby ankietowanej. W przypadku podania adresu e-mail, przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy; uczestnik ankiety w każdym czasie może wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych kontaktując się z nami na adres kontakt@kokusushi.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – dane osobowe uczestników ankiety przechowujemy na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Odbiorcy danych osobowych – Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników ankiety: – Franczyzobiorcy KOKU Sushi , jeżeli przedstawiona sytuacja miała miejsce w restauracji prowadzonej przez franczyzobiorcę. Franczyzobiorca jest odrębnym administratorem danych osobowych, jego dane identyfikacyjne znajdują się na paragonie.
 7. Prawa uczestników ankiety związane z przetwarzaniem danych osobowych – Uczestnikom ankiety przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych ( dane kontaktowe powyżej ).
 8. Prawo wniesienia skargi do organu – Uczestników ankiety przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.